Tidslinjediagram

Man Frédéric IV DANEMARK (du)

Ta bort person
Visa åldersmarkering

Kvinna Louise MÉCKLEMBOURG-GUSTROW (de)

Ta bort person
Visa åldersmarkering

Man Christian VI DANEMARK (du)

Ta bort person
Visa åldersmarkering

Lägg till en ny person till diagrammet:
Person ID: Sök ID
Zooma in
Zooma ut
I de flesta nyare webläsare kan man klicka och dra runt boxarna i diagrammet.

1662--
1664--
1666--
1668--
1670--
1672--
1674--
1676--
1678--
1680--
1682--
1684--
1686--
1688--
1690--
1692--
1694--
1696--
1698--
1700--
1702--
1704--
1706--
1708--
1710--
1712--
1714--
1716--
1718--
1720--
1722--
1724--
1726--
1728--
1730--
1732--
1734--
1736--
1738--
1740--
1742--
1744--
1746--
1748--
1750--
1751--
Född--28 Augusti 1667 (Ålder 0)
Född--11 Oktober 1671 - Copenhague, Hovedstaden, Danemark (Ålder 0)
Född--10 December 1699 - Copenhague, Hovedstaden, Danemark (Ålder 0)
Vigd--16 December 1695 (Ålder 24) Louise MÉCKLEMBOURG-GUSTROW (de)
Död--15 Mars 1721 (Ålder 53)
Vigd--4 April 1721 (Ålder 49) Anne Sophie REVENTLOW (de)
Död--12 Oktober 1730 - Odense, Danemark (Ålder 59)
Död--6 Augusti 1746 - Hirscholm, Danemark (Ålder 46)