Hourglass Chart: Baudouin III HAINAUT (de)

Female Isabelle HAINAUT (de) ‎(I6718)‎
Male Baudouin V HAINAUT (de) ‎(I7216)‎
Male Baudouin IV HAINAUT (de) ‎(I7218)‎
Male Baudouin III HAINAUT (de) ‎(I7220)‎
Male Baudouin II HAINAUT (de) ‎(I7222)‎
Female Ide LOUVAIN (de) ‎(I7223)‎
Print
Back to normal view