4 Generation Fan Chart:
Robert III ARTOIS (d')

Blanche CASTILLE (de) Louis VIII FRANCE (de) Mathilde BRABANT (de) Robert Ier ARTOIS (d') Amicie COURTENAY (de) Robert II ARTOIS (d') Blanche BRETAGNE (de) Philippe Ier ARTOIS (d') Robert III ARTOIS (d')

Robert III ARTOIS (d') Fan ChartPrint
Back to normal view