4 Generation Fan Chart:
Philippe II BRESSE (de)

Bonne LUXEMBOURG (de) Jean II VALOIS (de) Jeanne ARMAGNAC (d') Jean VALOIS (de) Marguerite III FLANDRE (de) Philippe II VALOIS (de) Bonne VALOIS (de) Amédée VII SAVOIE (de) Marie BOURGOGNE (de) Amédée VIII SAVOIE (de) Anne CHYPRE (de) Louis 1er SAVOIE (de) Philippe II BRESSE (de)

Philippe II BRESSE (de) Fan ChartPrint
Back to normal view