Solfjäderdiagram:
Rignomer MÉROVINGIENS

 ID för startperson  Sök ID
 Generationer 
 Solfjäderns bredd  %

Chlodion MÉROVINGIENS Mérovée MÉROVINGIENS Basine THURINGE (de) Childéric Ier MÉROVINGIENS Rignomer MÉROVINGIENS

Rignomer MÉROVINGIENS Solfjäderdiagram