Solfjäderdiagram:
Vladislav II JAGELLON

 ID för startperson  Sök ID
 Generationer 
 Solfjäderns bredd  %

Elisabeth HABSBOURG (de) Casimir IV JAGELLON Vladislav II JAGELLON

Vladislav II JAGELLON Solfjäderdiagram