Ättlingar:
Ferdinand-Charles-Antoine HABSBOURG-LORRAINE-ESTE (de)

 ID för startperson  Sök ID
 Generationer 
 Boxvidd  %