Ättlingar:
Amalasonte (Okänt)

 ID för startperson  Sök ID
 Generationer 
 Boxvidd  %