Ättlingar:
Guillaume II (dit VI) AUVERGNE (d')

 ID för startperson  Sök ID
 Generationer 
 Boxvidd  %